Tara de Vries

Tara de Vries

E??T?M

Koç Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ??letme Bölümü

ÖDÜLLER

2018 Miss Turkey / ?kincilik